Biztosítás fuvarozóknak

Nemzetközi árufuvarozói biztosítás

A CMR egy felelősség típusú biztosítás, amely a nemzetközi fuvarozás során a Biztosított felelősségi körébe tartozó károkozás esetén a Biztosított helyett megtéríti a károsult felé az áruban vagy azzal kapcsolatban okozott károkat.
További információk a termékről

Belföldi árufuvarozói biztosítás

A BÁF egy felelősség típusú biztosítás, amely a belföldi fuvarozás során a Biztosított felelősségi körébe tartozó károkozás esetén megtéríti a Biztosított helyett az áruban vagy azzal kapcsolatban okozott kárt a károsult felé. A kártérítési kötelezettség megállapítására a magyar jog közúti árufuvarozásra vonatkozó mindenkor érvényben lévő szabályai az irányadók
További információk a termékről

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A szállítmányozói tevékenységre kialakított termék egy felelősség típusú biztosítás, amely a Biztosított szállítmányozói tevékenységi felelősségi körébe tartozó károkozás esetén megtéríti a Biztosított helyett a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést (tényleges kárt), amelyekért a Biztosított a magyar jogszabályok alapján a szállítmányozói tevékenysége következtében megbízóival szemben felelősséggel tartozik.
További információk a termékről

Közúti Árufuvarozók Felelősségbiztosítás

A Közúti Árufuvarozók és Személyszállítók Szolgáltatói Felelősségbiztosítása egy felelősség típusú biztosítás, melynek feltételei szerint a Biztosító vállalja, hogy a Biztosított helyett megtéríti azon fizetési kötelezettségeket, illetve pénzügyi követeléseket, amelyek a Biztosítottat terhelik a megfelelő pénzügyi helyzet igazolásaként a díj ellenében végzett,a közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet) és az 1071/2009/EK Rendelet (a továbbiakban EK rendelet) alapján. Kérjen ajánlatot itt!
További információk a termékről

Személytaxi- szolgáltatást végzők Felelősségbiztosítása (SZESZOF)

A Biztosító a Biztosított megfelelő pénzügyi teljesítőképességének meglétét igazoló vagyoni biztosítékként a biztosítási szerződés rendelkezései szerint nyújt biztosítási fedezetet a jelen termékre vonatkozó 176/2015. (VII. 7.) Kormányrendelet 8.§ (2) bekezdésben előírt kötelezettségéből származó felelőssége alapján.
További információk a termékről

alfa

CÉGINFORMÁCIÓ

   

AE-Cargo Közvetítő Korlátolt felelősségű társaság

   

Székhely: 1193 Budapest, Csokonai utca 8. II.em 42.

   

Adószám: 27952656-2-13

   

Cégjegyzékszám: 13-09-205936

FIZETÉSI PARTNERÜNK

TOP